Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους και Στρες – ΔΙ.Α.Σ

Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους και Στρες 

Το άγχος είναι ένα φαινόμενο τόσο κοινό, ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να δηλώνουν συχνά ότι βρίσκονται κάτω από μικρή ή και μεγάλη ψυχολογική πίεση κάποια στιγμή στην ζωή τους. Το ομαδικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που συναντούν δυσκολίες στο χειρισμό του στρες (π.χ., δυσχέρειες στο επάγγελμα, στις σπουδές, στην οικογένεια, στις σχέσεις κ.λπ.), ή αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του στρες, είτε αυτές είναι σωματικές (π.χ, κεφαλαλγίες ή άλλους πόνους) ή ψυχικές (π.χ., έντονο άγχος, μειωμένη αυτοεικόνα, απώλεια αυτοπεποίθησης, χαμηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας κ.λπ.).


Στόχος του ομαδικού αυτού προγράμματος είναι η διαχείριση του άγχους και των συνεπειών του.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τεχνικές και διαδικασίες που στόχο έχουν:

α) να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την φύση, τις διεργασίες και τις συνέπειες του στρες,

β) να μάθουν νέες δεξιότητες ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων,

γ) να αναλύσουν και να τροποποιήσουν τις πιθανές δυσλειτουργικές αυτόματες σκέψεις, γνωσιακά σχήματα και διεργασίες και,

δ) να κατανοήσουν καλύτερα τα προσωπικά τους όρια, τις αξίες και τα κίνητρά τους (στοιχεία αυτογνωσίας).

Μέσα από μια ψυχοεκπαιδευτική διάσταση, η αλλαγή στη συμπεριφορά επέρχεται ως αποτέλεσμα ενημέρωσης και χρήσης παραδειγμάτων από την πλευρά των συντονιστών, αλλά και με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας.

Το ομαδικό αυτό πρόγραμμα, που πραγματοποιείται σε Λεμεσό και Λευκωσία περιλαμβάνει 12 συνεδρίες με στόχο την διαχείριση του άγχους και του στρες.

Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 1,5 ώρα  και κόστος 20 Ευρώ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8-10  (Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)


Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει Σεπτέμβριο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους συντονίστές του προγράμματος:

Συνεργάτες-Συντονιστές

Δρ.Οριάνα Χαραλαμπίδου Ψυχίατρος

Δρ. Νίκος Ηλία  Συμβουλευτικός Ψυχολόγος

Στάλω Κολοκάση Κλινική υπνοθεραπεύτρια

Ευάγγελος Ορφανίδης Κλινικός Ψυχολόγος,Ασκούμενος Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής

Πάνος Πλατρίτης Ειδικευόμενος Συνθετικός Ψυχοθεραπευτής,Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.